walczyć [potykać się]


walczyć [potykać się]
walczyć [potykać się] {{/stl_13}}{{stl_8}}{z kimś} {{/stl_8}}na udeptanej ziemi {{/stl_13}}{{stl_7}}'w dawnych czasach: pojedynkować się': {{/stl_7}}{{stl_10}}Rycerze walczyli na udeptanej ziemi. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • potykać się — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, potykać sięam się, potykać sięa się, potykać sięają się {{/stl 8}}– potknąć się {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IVa, potykać sięnę się, potykać sięnie się, potykać sięnął się, potykać sięnęli się {{/stl 8}}{{stl 20}}… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ziemia — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIa, blm, astr. {{/stl 8}}{{stl 7}} (Ziemia) trzecia planeta Układu Słonecznego, ciało niebieskie o kształcie zbliżonym do elipsoidy obrotowej, obiegające Słońce po orbicie eliptycznej; kula ziemska : {{/stl 7}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • udeptać — I {{/stl 13}}{{stl 23}}ZOB. {{/stl 23}}{{stl 33}}deptać III {{/stl 33}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl 20}}udeptać II {{/stl 13}}{{stl 23}}ZOB. {{/stl 23}}{{stl 33}}udeptywać{{/stl 33}}{{stl 23}}ZOB. {{/stl 23}}{{stl 33}}walczyć [potykać …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • udeptać — dk IX, udeptaćpczę (udeptaćpcę), udeptaćpczesz (udeptaćpcesz), udepcz, udeptaćał, udeptaćany udeptywać ndk VIIIa, udeptaćtuję, udeptaćtujesz, udeptaćtuj, udeptaćywał, udeptaćywany «depcząc, chodząc po czymś ubić, wyrównać, zrównać, wygładzić coś» …   Słownik języka polskiego